Employerstuff
Image default
Society / Law

Cassatie advocaat

Cassatieadvocaat

Een cassatieadvocaat is een advocaat gespecialiseerd in cassaties. In cassatie gaan betekent dat u beroep aantekent bij het hoogste rechtsprekende orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. Een advocaat is hierbij verplicht, wat is dan beter dan een gespecialiseerd cassatieadvocaat. In cassatie gaan is veelal zeer lastig. Het procederen in cassatie is niet voor alle advocaten weggelegd. Dit vereist namelijk diepgaande kennis van wet en rechtspraak, alsmede juridisch-technische vaardigheden.

De rol van de cassatieadvocaat

Wanneer u in cassatie gaat kan dat uitsluitend via verplichte procesvertegenwoordiging. Dit moet een in Nederland ingeschreven advocaat zijn, het is ten zeerste aangeraden dit te laten doen door een cassatieadvocaat. In principe is een cassatieadvocaat vaak een advocaat van een andere advocaat. Het vergt veel expertise omdat het een bijzondere procedure is in het rechtssysteem van Nederland. Daarom vraagt de advocaat vaak advies aan de cassatieadvocaat. 

In het proces zelf vervult de cassatieadvocaat net als de andere advocaten de rol van vertegenwoordiger. Bij andere uitspraken van het gerechtshof of de rechtbank heeft u niet altijd een advocaat nodig, bij de cassatieprocedure is dat anders. Wanneer de gedaagde de aanzegging ontvangt van de Hoge Raad heeft de cassatieadvocaat 60 dagen om de schriftuur in te leveren. Hierin staan de middelen die de gedaagde wilt aandragen aan de Hoge Raad. Hier zitten scherpe regels aan verbonden. Er gaat geen onderzoek ingesteld worden naar de feiten die ten grondslag liggen aan de beslissing, maar het zal gaan over hoe de lage rechter het recht heeft toegepast. Wanneer de Hoge Raad beoordeeld dat het wel over de feiten gaan die ten grondslag liggen aan de beslissing wordt de schriftuur verworpen en wordt de uitspraak van het gerechtshof doorgevoerd. 

De cassatieadvocaat vervult een belangrijke rol in het proces. Het is uw laatste juridische redmiddel. De Hoge Raad kijkt veelal naar jurisprudentie, sinds 2009 wordt Niels van Schaik al vaak genoemd in jurisprudentie. Mr. van Schaik is een cassatieadvocaat gespecialiseerd in de cassatieprocedure. Heeft u solide en gespecialiseerde representatie nodig? Kijk dan op de website wat Mr. van Schaik voor u kunt doen.

http://www.cassatie-advocaat.nl