Employerstuff
Image default
Society / Law

Merkinbreuk

Merkinbreuk

Als je een merk registreert, dan is de kans groot dat je ook eens te maken krijgt met merkinbreuk. Gek genoeg krijgt iedereen die kiest voor een merkregistratie hier wel mee te maken. Of het nu is tijdens de registratieprocedure of omdat je zelf wilt optreden tegen inbreuk door anderen.

Het is haast onvermijdelijk. Veertig procent van de merkaanvragen komt namelijk in de bezwaarprocedure terecht waarbij de houder van een ouder merkrecht bezwaar maakt tegen registratie van jouw nieuwere merk.

Dit is anders bij een patent of patent registration. Dit komt omdat die twee procedures totaal van elkaar verschillen. Een patent begint met een patentaanvraag en pas daarna zal een nieuwheidsonderzoek volgen. Ook is het zo dat een patentaanvraag niet wordt geweigerd als er al vergelijkbare technieken beschermd zijn. 

Wat kun je doen tegen merkinbreuk?

Als jouw merk niet beschermd is, dan kun je niets doen tegen merkinbreuk. Je hebt immers geen juridische bescherming. Als je wel hebt gekozen voor registratie en je hebt merkbewaking afgesloten, dan kun je goed optreden tegen merkinbreuk. Dit doe je door bezwaar te maken tegen de registratie van het nieuwere merk. 

Als deze partij dan afziet van registratie is de kous af, maar vaak zal een oppositieprocedure volgen. Dit betekent dat beide partijen zullen moeten aantonen waarom zij van mening zijn dat hun merk juist of en het andere juist niet kan worden geregistreerd.

Als partijen hier niet onderling uitkomen, dan zal de beslissing door een rechter genomen moeten worden. Vaak wordt overigens gekozen voor een schikking zonder dat de rechter er aan te pas moet komen.

https://www.merkenspot.nl/merkinbreuk/